facebook logo facebook logo

Aukščiausiasis Visagali, geras Viešpatie, Tau šlovė, garbė, didybė ir dėkojimas kiekvienas. /Šv. Pranciškus Asyžietis/

Viskas iš Tavęs prasideda ir Tavimi laikosi; ir žmonės nėra verti Tavęs minėti. /Šv. Pranciškus Asyžietis/

Iki GAMA kurso pradžios liko:

REGISTRACIJA BAIGTA. Pirmasis susitikimas - PIRMADIENĮ, vasario 29 d. 18:30 val.

Trumpi pranešimai

 

 

 

 • NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME
  Visiems už maldas , už dosnias aukas, darbą ir laiką. Gausiomis savo malonėmis teatlygina Dievas Jums ir Jūsų šeimoms! Kiekvieną savaitę vienas šv. Mišias aukojame už mūsų vienuolyno ir parapijos geradarius. /Broliai pranciškonai/

 • BIRŽELINĖS PAMALDOS
  Kartu giedoti Švč. Jėzaus Širdies litaniją parapijiečius kviečiame birželio mėnesio šeštadieniais po vakarinių Šv. Mišių ir sekmadieniais 16.40 val., prieš vakarines Šv. Mišias.

 • ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
  Mieli parapijiečiai, nuo balandžio 15 d. iki rugsėjo mėn. Švč. Sakramento adoracijos nebus.

 • KVIEČIAME DALYVAUTI PARAPIJOS VEIKLOJE
  Mieli parapijiečiai, maloniai kviečiame įsijungti į mūsų parapijoje šiokiadienių vakarais veikiančias Šv. Rašto skaitymo, Rožinio maldos, Šeimų maldos, Moterų maldos, Charizminę maldos ir kitas grupes.
  Visą informaciją rasite mūsų svetainės puslapyje VEIKLA PARAPIJOJE.

 • PARAPIJOS STOVYKLOS NUOTRAUKOS
  2015 m. ir ankstesnių metų parapijos stovyklos nuotraukas galite peržiūrėti čia: http://bernardinuparapija.pixieset.com/