facebook logo

Trumpi pranešimai

 

  • Mieli parapijiečiai, nuo birželio 1 d.  iki rugsėjo 1 d. Švč. Sakramento adoracijos nebus.
  • Kelionė į Italiją Šv. Pranciškaus pėdomis! Liepos 25 - rugpjūčio 8 d. Kaina  - 470 €. Registracija: jaupra@yahoo.com, informacija tel. 8 691 41 714.
  • Parapijos stovyklos 2015 nuotraukas galite pamatyti čia: http://bernardinuparapija.pixieset.com/
  • Naujausią parapijos laikraštėlio numerį galite atsisiųsti čia: birželio 4 d. Nr. 584.
  • Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie dosniai aukojo pinigus, darbą ir laiką parapijos reikmėms. Gausiomis savo malonėmis teatlygina Dievas Jums ir Jūsų šeimoms! Kiekvieną savaitę vienas šv. Mišias aukojame už mūsų vienuolyno ir parapijos geradarius.
    Broliai pranciškonai