facebook logo

Aukščiausiasis Visagali, geras Viešpatie, Tau šlovė, garbė, didybė ir dėkojimas kiekvienas. /Šv. Pranciškus Asyžietis/

Viskas iš Tavęs prasideda ir Tavimi laikosi; ir žmonės nėra verti Tavęs minėti. /Šv. Pranciškus Asyžietis/

Trumpi pranešimai

 

 

 • PELENŲ DIENA
  Vasario 10 d. (trečiadienį) –  Pelenų diena ir Gavėnios pradžia.  Šv. Mišios ir pelenų šventinimas mūsų bažnyčioje – 7.30 ir 18 val.
 • PASAULINĖ LIGONIŲ DIENA  
  Vasario 11 d. (ketvirtadienį) 7.30 ir 18 val. Bernardinų bažnyčioje šv. Mišios, kurių metu melsimės už ligonius. Po šv. Mišių bus teikiamas ligonių patepimo sakramentas.
 • ŠV. VALENTINO DIENA
  Vasario 14 d. (sekmadienį) 17 val., Šv. Valentino dieną,  į Eucharistinę meilės puotą  kviečiame sutuoktinius, Santuokos sakramentą priėmusius Bernardinų bažnyčioje.
 • VASARIO 16 D. KONCERTAS
  Vasario 16 d., šeštadienį, 18 val. Šv. Mišių metu melsimės už Tėvynę bei jos žmones. Po Šv. Mišių, 19 val.  – tradicinis Bernardinų koncertas Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti.
  Koncerte dalyvaus Vilniaus muzikos mėgėjų orkestras, meno vadovas ir dirigentas Tadas Šileika.

 • KVIEČIAME DALYVAUTI PARAPIJOS VEIKLOJE
  Mieli parapijiečiai, maloniai kviečiame įsijungti į mūsų parapijoje šiokiadienių vakarais veikiančias Šv. Rašto skaitymo, Rožinio maldos, Šeimų maldos, Moterų maldos,  Charizminę maldos ir kitas grupes.
  Visą informaciją apie veiklą parapijoje rasite šioje internetinėje svetainėje.

 • Bažnyčios knygynėlyje galite įsigyti antrąją kunigo Arūno Peškaičio ir fotografuojančio gydytojo Kazio Simanausko knygą „Bandymai“.
 • Parapijos stovyklos 2015 nuotraukas galite pamatyti čia: http://bernardinuparapija.pixieset.com/