facebook logo facebook logo

  • 02-Koplycia-SEKMAD.jpg

Iki GAMA kurso pradžios liko:

REGISTRACIJA BAIGTA. Pirmasis susitikimas - PIRMADIENĮ, vasario 29 d. 18:30 val.

Gavenia 003Pelenų trečiadieniu pradėjome Gavėnios laikotarpį. Tai atgailos ir susitaikinimo metas, todėl kviečiame kuo intensyviau ir vaisingiau įsitraukti į Gavėnios liturgiją, laikytis pasninko, vengti pasilinksminimų ir primename katalikišką pareigą šiuo metu atlikti velykinę išpažintį. Nuoširdžiai raginame Atgailos sakramento neatidėti Gavėnios pabaigai.


Kovo 23 d., penktadienį (Gavėnios rekolekcijų metu) 18:00 val. kviečiame visą bendruomenę į Gavėnios susitaikinimo pamaldas.