facebook logo facebook logo

Br. Evaldo Darulio palinkėjimas

br evaldas darulis ofmBrangieji,

Džiugu Jus matyti sugrįžusius po vasaros atostogų į mūsų, Bernardinų, parapijos veiklas ir tarnystes. Mums, broliams, Jūs visi esate neįkainojama parama ir pagalba. Suvienyti Viešpaties dvasios galime dar labiau patirti bendruomeninį džiaugsmą ir bičiulystę. Dėkoju organizatoriams už parapijos vasaros stovyklą, kupiną Dievo artumos, bendrystės ir patirčių. Dėkoju parapijos chorams, kurie vasaros metu giedojo per šventes. Taip pat dėkoju parapijos vaikams, dalyvavusiems sporto stovykloje. Mes tikime, kad Dievas yra visur, todėl atliekame visus darbus šlovindami Jo gailestingumą (Šv. Klemensas Aleksandrietis). Tad kiekvieną akimirka, kad ir kur būtume ar ką veiktume, esame susivieniję su Dievu.


Linkiu Dievo palaimos parapijos komitetui, ekonominei tarybai, chorų ir grupelių vadovams, vėl pradėjusiems darbus. Kviečiu naujus mūsų Bernardinų bažnyčios lankytojus įsijunti į parapijos gyvenimą ir jos veiklas.


Tegul visa tai tarnauja didesnei Dievo garbei!

 

Jus mylintis brolis Evaldas Darulis OFM


Br. Algirdo žodis gavėniai

br algirdas malakauskis ofm MŠv. Antanas Didysis yra pasakęs: „tas, kuris nepatyrė gundymų, negali patekti į dangaus karalystę... be gundymų nei vienas negali būti išgelbėtas“.

Šio pirmojo gavėnios sekmadienio Evangelija mums prabyla apie Jėzaus gundymus.

Skaityti daugiau...

Br. Evaldo Darulio palinkėjimas

br evaldas darulis ofmMieli parapijiečiai,
Vasaros atostogos prabėgo nepastebimai. Ką veikėte, kur buvote – vis vien tai buvo laikas, skirtas savęs pažinimui, susitikimui su Dievu ir kitu žmogumi.
Sveikinu visus, sugrįžusius į bendruomenės darbus. Dėkoju Viešpačiui už Jus, nuoširdžiai tarnaujančius Bernardinų parapijoje įvairiose veiklos srityse. Jūsų „Tikėjimas veikia kartu su darbais, ir darbai atbaigia tikėjimą“ (Jok 2, 22).

Linkiu, kad tarnystės kelias, kuriuo Jus veda Dievas, visada turėtų prasmę ir mokėtumėte priimti iššūkius, sutinkamus jame!

Su meile - brolis Evaldas Darulis OFM

 


Brolio Evaldo Darulio OFM sveikinimo žodis

br evaldas darulis ofmMieli parapijiečiai,
Kiekvienais metais visa pranciškoniškoji  šeima ir mūsų parapija mini Šventojo Pranciškaus Asyžiečio iškilmę ir Bernardinų bažnyčios titulinius atlaidus. Šis šventimas sustiprina gyvą Pranciškaus atminimą ir atnaujina pranciškonų įsipareigojimą sekti Kristų Neturtėlio iš Asyžiaus pavyzdžiu.

Skaityti daugiau...