facebook logo facebook logo

BJC W

Pranciškučiai
Vilniaus Bernardinų parapija kviečia visus vaikus nuo 10 iki 14 m. prisijungti prie šaunios paauglių bendruomenės -Pranciškučių. Renkamės kiekvieną penktadienį nuo 16 val. ( Bernardinų jaunimo centro rūsyje, Maironio g. 10-3, Vilnius).
Ugdomi pagal pranciškonišką dvasingumą, vaikai pradeda geriau pažinti save, išmoksta bendrauti ir dirbti grupėje. Susirinkę kartu mes melsimės, gilinsimės į Dievo žodį, diskutuosime bendraamžių būryje, kartu žaisime ir juoksimės, švęsime gimtadienius, paminėsime svarbias liturgines šventes ir dalyvausime šventosiose Mišiose. Daugiau informacijos Vadovė Saulė +370 626 71793

Pranciškoniškas jaunimas
Kviečiame jaunimą nuo 14 iki 29 metų prisijungti prie Pranciškoniško jaunimo būrio.
Susitikime trečiadienį Šv. Mišiose 18 val. Trijų Karalių koplyčioje, o po jų drauge keliaukime į Jaunimo rūsį.
Ateik ir susitiksim!


Jūsų Bernardinų jaunimo centras.