facebook logo facebook logo


Caritas prakarteleMieli Bičiuliai, kreipiamės į Jus su kvietimu įsijungti į Vilniaus arkivyskupijos Carito organizuojamą Kalėdų akciją „Benamio prakartėlė + C + M + B + 2018“.
Kalėdų akcijos tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į benamystės žaizdą ir kviesti konkrečiu veiksmu prisidėti prie laikino prieglobsčio sąlygų gerinimo: Carito laikinųjų namų langų pakeitimo (tokiam tikslui labai sunku surasti paramą).

Langų pakeitimo piniginėms aukoms rinkti ieškome savanorių, tad kreipiamės į Jus ir Jūsų bendruomenę ir prašome atsiliepti visus, galinčius savanoriauti.


Savanorių veikla:
akcijos laikotarpiu (2017 12 03 – 2018 01 07) už auką platinti Carito žvakes ir Laikinųjų namų gyventojų dirbinius prie Benamio prakartėlės (lauke, šv.Kryžiaus namų kieme L.Stuokos-Gucevičiaus gatvėje) – per dieną ne ilgiau kaip vieną valandą vienam žmogui.


Jei norite tapti savanoriu, registruokitės nuorodoje nurodytame grafike: įrašykite save į pasirinktos dienos ir valandos langelį. Kadangi dienų ir valandų planuojam nemažai, vienai valandai norime skirti po du žmones. Bet jei matysite, jog jūsų norimas laikas jau užimtas, o kitas laikas jums netinkamas, rašykit save į užimtą langelį šalia jau įrašyto vardo – tilpsim visi.


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bQcOdmHAaL6Keqd0GqlFxEOQPB_Tuj_oHQNCiEjXaS0/edit?usp=sharing


Prašome registruojantis užrašyti savo tel. numerį – su jumis susisieksime ir suderinsim visas detales.


Prakartėlės organizacinė komanda: kun. Mozė, Sigita, Daiva, Violeta, Justina, Audra, Egita, Edita, Vladas.