facebook logo

kelioneiasyziu12018 m. balandžio 3-14 d. mūsų parapijos piligrimai kartu su klebonu br. Evaldu Daruliu OFM keliavo į Italiją. Kelionės metu grupė aplankė Asyžių, La Verną ir kitas pranciškoniškajai šeimai svarbias vietas.


Kvietėme keliautojus pasidalintis liudijimais:

Parašyti kelių žodžių apie šią kelionę neįmanoma. Romoje trumpam susitikus palaimino mane dvasios draugė Alma, sakydama, kad neįsivaizduoju, kas manęs laukia. Iš tiesų, Kelionė atvėrė širdį. Pranciškoniškas linkėjimas Pace e bene ten gyvas. Kiek Dievo meilės ir tikėjimo kiekviename žmogaus rankų kūrinyje. O šv. Mišių pilnatvė! Kokie gražūs plačiąja prasme sutikti žmonės. Ir kokia netikėta paskutinė vakarienė su broliais pranciškonais Piombino mieste, kai susikalbėjome tik “a bit“, bet supratome kur kas daugiau. Svarbiausia, kad visa tai gali patirti bendrystėje, už ką esu dėkinga bendrakeleiviams.                                      
Salomėja  


Į kelionę važiavau per daug nieko negalvodama - tiesiog tikėjausi leisti gerai laiką su gerais žmonėmis. Sužinojau ne tik koks buvo šv. Pranciškaus gyvenimas, kas yra pranciškonai ir kaip jie gyvena, bet kartu patyriau daug nuostabių ir įsimintinų akimirkų su bendrakeleiviais. Vis dar jaučiu tarsi šviesą, kuri mane lydėjo kelionės metu ir nušvietė dalykus man svarbius mano gyvenimo kelyje.

Gytė


...taip ir tikėjausi, kad kelionė šv. Pranciškaus keliais su broliu Evaldu bus kitokia, labiau dvasiai ir sielai. Roma, Vatikanas, Asyžius, La Verna...
Šimtmečiais kaupta krikščioniška patirtis, neišsemiami menininkų kūriniai, būvimas maldoje, apmąstymuose ir giesmėse su La Vernos vienuoliais ir nuostabiais bendrakeleiviais. Ačiū, Dieve, už suteiktas dovanas ir malones.

Asta


Buvau savo artimui pasakiusi, kad jei dar ko norėčiau, tai piligriminės kelionės. Buvau ir šen, ir ten. Keliavau daug. Bet norėjau kitaip. Jei būtų paklausęs, kaip kitaip, tai būčiau sakiusi, kur sakralu nuo žemės iki dangaus. Ir dar, kur elgetaujantis Šv. Pranciškus skelbė Dievo žodį. Jeigu pajusite tokį troškimą, kurį vainikuotų galimybė, tai Fonte Cotombo, Greccio, Santa Maria Degli Angeli, San Damiano, Rivotorto, Asyžius laukia jūsų. Ten Šv. Pranciškaus istorija ir liudijimai apie jį bus pagrindinis žodis jūsų lūpose. Bet labiausiai džiaugiuosi, kad ten buvau ne viena. Dėkoju seserims ir broliams keliavusiems kartu, nes tik per juos patyriau daug Dievo malonių.

Daiva