facebook logo

1K 2019Baigėsi visą gegužės mėnesį mūsų bažnyčioje vykusios Pirmos Komunijos ir Sutvirtinimo sakramento šventės.


Šventų Mišių metu net 282 vaikai pirmąkart priėmė Eucharistiją, o 107 jaunuoliams bei suaugusiems arkivyskupas Gintaras Grušas suteikė Sutvirtinimo sakramentą

Dėkojame mokytojams Daliai Dambrauskaitei, Rasai Ašmontaitei, Eglei Ivanauskienei, Faustui Meškuočiui, Vilei Joneikienei, Aurelijai Petrauskaitei, Edvinui Jurgučiui, Artūrui Jasevičiui, s. Onutei Petraškaitei, br. Arūnui Peškaičiui OFM ir br. Evaldui Daruliui OFM už nuoširdų visų metų darbą mokant vaikus bei suaugusius.

 

Džiaugiamės ir dėkojame Dievui už visus priėmusius sakramentus.


Rudenį prasidės nauji mokslo metai, tad vėl lauksime norinčių ruoštis sakramentams.