facebook logo

br evaldas darulis ofm 2020 05Mylimi parapijiečiai ir visi besilankantys mūsų bažnyčioje, nuo gegužės 10 d., laikantis visų Lietuvos Vyskupų Konferencijos nustatytų saugumo normų, atnaujintas Eucharistijos šventimas ir sekmadieniais, dalyvaujant tikintiesiems.

Ypatingas džiaugsmas ir Viešpaties malonė yra vėl švęsti Eucharistiją kartu su Jumis Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino bažnyčioje. Mes vėl galime gyvai vienytis Viešpatyje, laužyti duoną, dalintis ja ir patirti taip išsiilgtą bendrystę Jėzuje Kristuje.

Mes, broliai, nuoširdžiai dėkojame jums visiems už maldos vienybę, tarnystes, palaikymą, rūpestingumą ir buvimą kartu komunikacijos priemonių pagalba pandemijos metu.

 

Dievo palaimos ir stiprybės!
Su meile, klebonas kun. br. Evaldas Darulis OFM