facebook logo

Br. Evaldo Darulio palinkėjimas

br evaldas darulis ofmMieli parapijiečiai,
Vasaros atostogos prabėgo nepastebimai. Ką veikėte, kur buvote – vis vien tai buvo laikas, skirtas savęs pažinimui, susitikimui su Dievu ir kitu žmogumi.
Sveikinu visus, sugrįžusius į bendruomenės darbus. Dėkoju Viešpačiui už Jus, nuoširdžiai tarnaujančius Bernardinų parapijoje įvairiose veiklos srityse. Jūsų „Tikėjimas veikia kartu su darbais, ir darbai atbaigia tikėjimą“ (Jok 2, 22).

Linkiu, kad tarnystės kelias, kuriuo Jus veda Dievas, visada turėtų prasmę ir mokėtumėte priimti iššūkius, sutinkamus jame!

Su meile - brolis Evaldas Darulis OFM

 


Br. Evaldo Darulio palinkėjimas

br evaldas darulis ofm

Mylimi Bernardinų parapijiečiai,

Džiaugiuosi ir visus jus sveikinu sugrįžus pailsėjusius po vasaros atostogų. Dėkoju parapijos vasaros stovyklos organizatoriams ir broliams už iniciatyvas, kūrybiškumą ir nenuilstamą tarnystę artimui. Dėkoju parapijos vasaros stovyklos dalyviams už kartu praleistą laiką, geriau pažįstant Šventąjį Raštą, šlovinant Viešpatį ir ilsintis gamtoje. Nuoširdi padėka parapijos chorams ir jų vadovams, vasaros metu giedojusiems per šventes.
Linkiu Dievo palaimos parapijos komitetui, ekonominei tarybai, chorų ir grupelių vadovams, vėl pradėjusiems savo darbus. Jūs visi esate neįkainojama parama parapijai ir mums, broliams. Kviečiu naujus mūsų Bernardinų bažnyčios lankytojus aktyviai įsijungti į parapijos gyvenimą bei veiklas.


Tegul visa būna skirta didesnei Viešpaties garbei!


Nuoširdžiai, klebonas br. Evaldas Darulis OFM

 

 

 


Br. Algirdo žodis gavėniai

br algirdas malakauskis ofm MŠv. Antanas Didysis yra pasakęs: „tas, kuris nepatyrė gundymų, negali patekti į dangaus karalystę... be gundymų nei vienas negali būti išgelbėtas“.

Šio pirmojo gavėnios sekmadienio Evangelija mums prabyla apie Jėzaus gundymus.

Skaityti daugiau...