facebook logo

br evaldas darulis vasario 21Vasario 21 d. naujasis Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas br. Evaldas Darulis OFM aukojo šv. Mišias, kurių metu parapija atsisveikino ir nuoširdžiai padėkojo buvusiam klebonui br. Algirdui Malakauskiui OFM tapus provincijolu, vikarams br. Tomui Žymantui OFM, išvykstančiam į Kretingą ir br. Juozapui Marijai Žukauskui OFM, išvykstančiam į Kauną.


Taip pat pasitikome iš Pakutuvėnų į Vilnių sugrįžtantį br. Andrių Nenėną OFM, kuris eis parapijos vikaro, Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolyno gvardijono ir viceprovincijolo pareigas bei naująjį vikarą br. Rolandą Taučių OFM.


Iškart po 10.30 val. Šv. Mišių parapijiečiai pasveikino brolius ir pakvietė visus kartu į Bernardinų Bendruomenės centrą išgerti arbatos ir pabendrauti su išvykstančiais bei naujai atvykusiais broliais.

 

 

Tito Ančiaus nuotraukos: