facebook logo

MBO Logo RMažesnieji broliai informuoja, kad www.ofm.lt jau galima užsiprenumeruoti mėnesinį Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos naujienlaiškį.

Jame kas mėnesį sužinosite apie artėjančius provincijos įvykius, visuomenei atvirus renginius, svarbiausias pranciškoniškų parapijų ir bendruomenių veiklas. Naujienlaiškiai bus pradedami platinti nuo kovo mėnesio.