facebook logo

bernardinu logo 2020Garbė Jėzui Kristui, mieli parapijiečiai, atsižvelgdami į Lietuvos vyskupų konferencijos priimtus sprendimus https://lvk.lcn.lt/naujienos/,395 mūsų bažnyčia stabdo visas parapijos veiklas. Šv. Mišios bus aukojamos tik privačiai (t.y. kunigai su intencijomis jas aukos be žmonių).

 

Tiesioginės transliacijos nuorodos - spausti ČIA. 

 

  • Mūsų bažnyčia lieka atidaryta ir žmonės, norėdami pasimelsti vienumoje, visada galės tai padaryti. 

  • Mūsų kunigai numatytu grafiku (skelbsime mūsų interneto svetainėje) budės bažnyčioje norintiems atlikti išpažintį.

  • Teiksime jau suplanuotus Krikšto bei Santuokos sakramentus (naujų šiuo metu neužrašysime), esant poreikiui atliksime laidojimo apeigas. Minėti sakramentai bei apeigos bus teikiami dalyvaujant tik artimiausiems šeimos nariams.

Apie atnaujintas Šv. Mišias ir veiklas pranešime, kai tik turėsime informacijos.

 

Vilniaus Šv.Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčia karantino metu atidaryta:

Pirmadienį nuo 12 val. iki 18 val.

Antradienį nuo 12 val. iki 18 val.

Trečiadienį nuo 12 val. iki 18 val.

Ketvirtadienį nuo 12 val. iki 18 val.

Penktadienį nuo 9 val. iki 18 val.

Šeštadienį nuo 12 val. iki 18 val.

Sekmadienį nuo 9 val. iki 18 val.

 

 

Likime Kristaus dovanotoje ramybėje. Melskimės vieni už kitus, būkime „pasaulio šviesa“ ir „žemės druska“, kaip moko Evangelija.

 

Br.  Arūnas Peškaitis OFM, laikinai einantis Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos klebono pareigas