facebook logo

Kryzius ITA2020 m. spalio 23 d. Apaštalinė Penitenciarija paskelbė, kad šiais metais, atsižvelgiant į nepaprastąją pandemijos padėtį, Vėlinių aštuondienio visuotinius atlaidus galima gauti visą lapkričio mėnesį. Šie atlaidai, kuriuos galima skirti tik skaistykloje esančių sielų naudai, suteikiami Kristaus tikinčiajam, nuo lapkričio pirmos iki aštuntos (ar paties tikinčiojo pasirinktomis kitomis dienomis iki lapkričio mėnesio pabaigos) pamaldžiai aplankančiam kapines ir bent mintyse pasimeldžiančiam už mirusiuosius.

Taip pat atlaidus galima gauti Vėlinių (ar kitą paties tikinčiojo pasirinktą iki lapkričio mėnesio pabaigos) dieną pamaldžiai aplankius bažnyčią ar viešą koplyčią ir ten sukalbėjus Tėve mūsų ir Tikiu.


Apaštalinė Penitenciarija taip pat paskelbė, kad pagyvenę žmonės, ligoniai, esantys izoliacijoje ir visi, kurie dėl kompetentingos valdžios nurodymų negali išeiti iš namų, visuotinius atlaidus mirusiesiems galės pelnyti dvasiškai susivieniję su kitais tikinčiaisiais, prie Jėzaus ar Mergelės Marijos atvaizdo melsdamiesi už mirusiuosius (pvz., Valandų liturgijos Rytmetinę ar Vakarinę, rožinį, Dievo Gailestingumo vainikėlį ar kitas maldas), apmąstydami Mirusiųjų dienai skirtą Evangelijos ištrauką, atlikdami gailestingumo darbą arba Dievui aukodami savo kančią ar gyvenimo nepatogumus bei atsiribodami nuo bet kokios nuodėmės ir pasiryžę, kai tik galės, įvykdyti įprastines atlaidų sąlygas (atlikti išpažintį, priimti Komuniją ir melstis Popiežiaus intencijomis).


Primename ir apie ypatingus atlaidus tikintiesiems, sergantiems Covid-19 liga, kuri įprastai vadinama koronavirusu, bei medicinos darbuotojams, šeimų nariams ir visiems, kurie kokiu nors būdu, taip pat ir malda, jais rūpinasi.


Lietuvos vyskupų konferencijos informacija