facebook logo

veliniu oktava

Lapkričio 1-8 d. mūsų bažnyčioje vyks maldų už mirusiuosius oktava (aštuondienis).  Mišios bus laikomos aukotojų intencijomis.

 

Lapkričio 1 d. ir 8 d., sekmadienį, gedulinių Mišių liturgija vyks 17 val.

 

Vė­linių savaitės šiokiadieniais – 18 val. Savo mirusių artimųjų vardus galima užrašyti į specialią knygą bažnyčios zakristijoje.