facebook logo

Pasninko deze 200pxGavėnios laikotarpiui prasidėjus, kviečiame jungtis į kasmetinę Vilniaus arkivyskupijos Carito inicijuojamą „Pasninko dėžės“ akciją.


Bet kurią dieną, ateidami švęsti Eucharistijos atneškime negendančio maisto produktų į pasninko dėžę, kurią pamatysite iš karto įėję pro pagrindinį įėjimą į bažnyčią. Šie maisto produktai bus skirti Vilniaus Arkivyskupijos Carito socialiniam centrui ,,Betanija“, kuris šiuo metu rūpinasi daugiau nei 300 asmenų maitinimu kiekvieną darbo dieną.


Visus, kurie gavėnios laiku malda, pasninku ir išmalda artinasi prie šv. Velykų slėpinio, kviečiame aukoti, dalintis maisto produktais ir pagelbėti stokojantiems, kuriems jūsų pagalba yra brangi dovana.