facebook logo

Magnificat pav„Magnificat“ – kas mėnesį leidžiamas kišeninio formato maldynas, skirtas kasdienei maldai. Jis praktiškas ir patogus skaityti, todėl jį galima visuomet turėti su savimi, kad Dievo žodis įsiskverbtų į mūsų širdis.

Maldynas „Magnificat“ padeda ne tik aktyviau dalyvauti Bažnyčios liturgijoje ir gyventi kasdiene Katalikų Bažnyčios malda, bet ir kreipti dvasinį gyvenimą pagal savo pašaukimą bei maitintis Dievo žodžiu.

Jame rasite: oficialius Šv. Mišių skaitinius ir jų eigą; Lietuvos dvasininkų parašytas homilijas kiekvienam sekmadieniui; ryto ir vakaro maldas iš Valandų liturgijos lobyno; Bažnyčios Tėvų ir šiuolaikinių autorių mąstymus; sakralinio meno pavyzdžių pristatymus; tikėjimo liudijimus.

https://www.magnificat.lt/