facebook logo

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS
Gegužės 29 d. 10.30 val. šv. Mišių metu mūsų parapijoje vyskupas Arūnas Poniškaitis teiks Sutvirtinimo sakramentą. Šiais metais mūsų parapijoje Sutvirtinimą priimti ruošiasi apie 100 žmonių.


SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS
Gegužės 29 d. 10.30 val. šv.Mišių metu mūsų parapijoje vyskupas Arūnas Poniškaitis teiks Sutvirtinimo sakramentą. Šiais metais mūsų parapijoje Sutvirtinimą priimti ruošiasi apie 100 žmonių.


KVIEČIAME MALDAI PRIE ŠVČ. SAKRAMENTO
Kviečiame balandžio 13 d. ir kiekvieno mėnesio antrąjį trečiadienį, po vakarinių šv. Mišių, 19 val. Trijų Karalių koplyčioje susitikti su Jėzumi Kristumi, kuris lauks visų mūsų Švenčiausiame Sakramente - „Pasilikite manyje, tai ir Aš jumyse pasiliksiu“ (Jn 15, 1–8).

 
ŠV. MIŠIŲ VERTIMAS Į GESTŲ KALBĄ
Mieli parapijiečiai, nuo rugsėjo 12 d., kiekvieną sekmadienį, 10.30 val. Šv. Mišios bus verčiamos į gestų kalbą. Vertėjos Ernesta ir Sabina padės dalyvauti liturgijoje klausos negalią turintiems žmonėms.


KVIEČIAME UŽTARIMO MALDAI
Parapijoje veikiančios charizminės maldos grupės "Viešpaties Balsas Vilnius" ir "Viena Kristuje" kviečia parapijiečius užtarimo maldai. Kiekvieną sekmadienį po 10.30 šv. Mišių melsimės Jūsų intencijomis. Kviečiame ateiti ir atnešti savo prašymus bei padėkas Dievui.


KVIEČIAME KARTU RENGTI PARODAS
Mieli parapijiečiai, Bernardinų bendruomenės centre yra rengiamos fotografijos, tapybos bei kitų vizualiųjų menų parodos. Kviečiame ir jus įsitraukti organizuojant tokias parodas bei eksponuoti savo darbus. Dėl parodų tvarkaraščio ir galimybių prašome kreiptis telefonu +37065074189 (Titas).