facebook logo

ŠV. MIŠIŲ VERTIMAS Į GESTŲ KALBĄ
Mieli parapijiečiai, nuo spalio 2 d., kiekvieną sekmadienį, 10.30 val. Šv. Mišios bus verčiamos į gestų kalbą. Vertėjos Ernesta ir Paulina padės dalyvauti liturgijoje klausos negalią turintiems žmonėms.


KVIEČIAME MALDAI PRIE ŠVČ. SAKRAMENTO
Kviečiame kiekvieno mėnesio antrąjį trečiadienį, po vakarinių šv. Mišių, 19 val. Trijų Karalių koplyčioje susitikti su Jėzumi Kristumi, kuris lauks visų mūsų Švenčiausiame Sakramente - „Pasilikite manyje, tai ir Aš jumyse pasiliksiu“ (Jn 15, 1–8).


Maloniai kviečiame įsijungti į mūsų parapijoje veikiančias Šv. Rašto skaitovų ir atnašų, Rožinio maldos, Vyrų maldos, Charizminę maldos, Biblijos skaitymo, Dvasinės pagalbos sergantiems onkologine liga ir kitas grupes. Informaciją apie parapijoje veikiančias grupes rasite mūsų internetinėje svetainėje, o taip pat - mūsų parapijos raštinėje.

 
VILNIAUS PRANCIŠKONIŠKAS JAUNIMAS KVIEČIA
Kviečiame jaunimą susitikti kiekvieną trečiadienį 18 val. Šv. Mišiose Bernardinuose. Po jų - susitikimas jaunimo rūsyje. Klausimams: +370 678 75408, Paulina.


KVIEČIAME KARTU RENGTI PARODAS
Mieli parapijiečiai, Bernardinų bendruomenės centre yra rengiamos fotografijos, tapybos bei kitų vizualiųjų menų parodos. Kviečiame ir jus įsitraukti organizuojant tokias parodas bei eksponuoti savo darbus. Dėl parodų tvarkaraščio ir galimybių prašome kreiptis telefonu +37065074189 (Titas).


PARAPIJOS BIBLIOTEKA
Primename, kad Bernardinų Bendruomenės centre, Šv. Klaros salytėje įsikūrusi parapijos biblioteka.
Laukiame Jūsų kiekvieną sekmadienį nuo 16 val. iki 16.45 val.
Norintys ateiti kitu laiku skambinkite Jūratei tel. +37065244356. Iki pasimatymo bibliotekoje.