facebook logo

caritas betanijaMieli parapijiečiai, III advento sekmadienio šv. Mišių metu surinktos aukos yra skiriamos Caritas tarnystei.
Visose parapijose ir rektoratuose pusė III advento sekmadienį surinktų aukų paliekama parapijoje ir panaudojama karitatyvinei tarnystei vykdyti, kita pusė perduodama Vilniaus arkivyskupijos kurijai prisidedant prie Lietuvos Caritas veiklų.


2022 m. aukų dalis, paaukota Vilniaus arkivyskupijos Caritui - 23285,94 eur, Lietuvos Caritui – 5821,48 eur. Vilniaus arkivyskupijos Caritas paaukotas lėšas skyrė Ukrainos žmonių humanitarinei pagalbai ir bendram savanorių ugdymui. Vilniaus arkivyskupijos Caritas suteikė pagalbą daugiau nei 17 tūkstančių asmenų, esančių vienišumo, atskirties ir skurdo situacijose.

Šioje tarnystėje darbuojasi 100 darbuotijų ir daugiau nei 800 savanorių.