facebook logo

padekaBernardinų vaikų dienos centro bendruomenė, Lietuvos kurčiųjų mokykla, programoje „Šeimų draugystė“ dalyvaujantys ukrainiečiai nuoširdžiai dėkoja Bernardinų parapijos žmonėms už kalėdines dovanas.
Ačiū Jums už dosnumą, kilnumą ir nuoširdų dėmesį.