facebook logo

br andrius ofm su katinuŠį sekmadienį parapijoje pradedame naują vasaros sezoną. Visiems linkiu atrasti laiko poilsiui, neužmirštant atlikti artimo meilės darbų - pagelbėti besiilsintiems. Todėl pamatę ką nors ilsintis, nuoširdžiai jam padėkite.

Jūsų skaitomo parapijos laikraštėlio leidybą atnaujinsime rugsėjo pradžioje. Dėkoju sekretorei Sigutei ir maketuotojai Rūtai už kruopštų darbą renkant ir jums pateikiant informaciją.


Šį sekmadienį po rytinių Mišių sriuba vaišina Renaldas su vaikais Anika ir Marku. Ačiū visiems šį sezoną įsijungusiems į bendruomenės sekmadieninio „sriubinimo“ iniciatyvą. Ypač dėkoju jos koordinatoriui Titui.  Gerai pavasaroję, prie garuojančių puodų vėl sugrįšime rugsėjį.

Dėkokime Dievui, kad Lietuvoje turime nuostabius metų laikus. Tai yra labai gerai. Kviečiu man pritarti.

Klebonas Andrius