facebook logo facebook logo

br evaldas darulis ofm

Mylimi parapijiečiai,


Mes, broliai, nuolat jaučiame Jūsų palaikymą ir pagalbą. Dėkoju, kad dosniai dalijotės savo laiku įvairiuose parapijos darbuose. Poilsis – ypatinga Dievo artumos akimirka. Jėzus apaštalus ragino: „Eikite sau vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite” (Mk 6,30). Tegul vasaros atostogos būna asmeninio atokvėpio ir dvasinio augimo laikas Jums ir Jūsų artimiesiems!
Linkiu Viešpaties palaimos ir įspūdingų atostogų.
Laukiu sugrįžtant!

 

Nuoširdžiai, klebonas br. Evaldas Darulis OFM