facebook logo

pax et bonum„Pax et Bonum“, kurią įsteigė Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija ir VšĮ „Muzikinis viešbutis“, rengia tarptautinį sakralinės muzikos ir labdaros projektą “Pax et Bonum” ("Taika ir Gėris"), propaguojantį įvairių krikščioniškųjų ir judėjų tradicijų muziką, skleidžiantį Evangelines vertybes mūsų visuomenėje.
Festivalis „Pax et Bonum“, tai ciklas koncertų su aukščiausio lygio atlikėjais, susidedantis iš “Didžiųjų susitikimų” didžiuosiuose miestuose, bei eilės koncertų – “Mažųjų susitikimų” provincijos miesteliuose, kalėjimuose, senelių namuose, kuriuose mielai dalyvauja pakviesti mūsų šalies atlikėjai.
Svarbi projekto dalis - labdaros akcijos.

2006 m.
•    I-asis tarptautinį sakralinės muzikos ir labdaros projektas “Pax et Bonum 2006”. Iš viso - 33 renginiai įvairiose Lietuvos vietose, tarp jų - koncertai su pasaulinio lygio atlikėjais: vyrų choru “Rustavi” (Gruzija), vokaliniu kvartetu Tenores di Bitti „Mialinu Pira“ (Italija), Niujorko sinagogų kantoriumi Gerard Edery (JAV), atlikėju Olav Englund (Suomija), S. Sondeckiu ir jo kameriniu orkestru, Vilniaus savivaldybės choru  “Jauna muzika” ir kt.

2007 m.
 
•    Velykų koncertas, skirtas Jonui Pauliui II atminti.
•    Tų pačių metų spalio mėnesį Bernardinų bažnyčioje įvyko A. Martinaičio jau minėtos oratorijos premjera su Kauno simfoniniu orkestru bei žymiais Lietuvos solistais.

2008 m.  

•    II-sis tarptautinį sakralinės muzikos ir labdaros projektas “Pax et Bonum 2008”, Įvyko 20 renginių įvairiose Lietuvos vietose. Festivalio svečiai – pasaulinio garso atlikėjai: “Ladysmith Black Mambazo” (Pietų Afrikos Respublika), Kijevo-Pečiorų Lauros vienuolių choras iš Ukrainos, Paul Brody ir džiazo projektas „SADAWI“ (Berlynas, Niujorkas). Festivalio pabaigoje surengtas didelis koncertas-akcija „Taika ir gerumas“, kuriame dalyvavo Lietuvos atlikėjai kartu su žvaigždėmis iš PAR - „Ladysmith Black Mambazo“.
•    Martinaičio oratorijos kompaktinės plokštelės leidyba.
•    Velykų koncertas „Du tikėjimai – vienas balsas“, kuriame buvo giedamos bei dainuojamos judėjiškos bei krikščioniškos giesmės ir dainos. Solistai Marija Krupoves, Judita Leitaitė bei Gerardas Edery šiais kūriniais parodė kultūrinio bei religinio dialogo galimybę.

2009 m.
•    Mažųjų brolių pranciškonų 800-jų metų jubiliejinius renginiai: „Padėkos rytmetys“,
ansamblio „Hora decima“ (Italija) teatralizuotas koncertas.
•    Kompaktinės plokštelės „Žingsniai dainoje. Dainuoja Vladas Bagdonas“ leidyba.

2010 m.

•    Kompaktinės plokštelės "Muzikinės vizijos pagal Hildegardą iš Bingeno leidyba.
•    Tarptautinis projektas skirtas žydų genocido aukoms atminti "Nutildyti balsai" kartu su partneriais iš Prancūzijos.

2011 m.
•    III-sis tarptautins sakralinės muzikos ir labdaros projektas “Pax et Bonum 2011". Pawel Lukaszewski „Via Crucis“, oratorija simfoniniam orkestrui, kameriniam chorui, solistams ir skaitovui. Premjera Lietuvoje! Koncertas skiriamas terorizmo aukų atminimui. Atlikėjai: Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“ (meno vadovas Vaclovas Augustinas), Kauno šokio teatras ,,Aura“ (meno vadovė Birutė Letukaitė), Vladas Bagdonas (aktorius), Piotr Olech (kontratenoras, Lenkija), Edmundas Seilius (tenoras), Nerijus Masevičius (baritonas).Dirigentas Robertas Šervenikas.
Koncertas ,,Aš visados gyvensiu Viešpaties namuose“. Ansamblis „Voix Etouffées“ (Prancūzija), Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“ A. Part ,,Fratres“, A. von Zemlinsky „Psalm 23“, G. Mahler simfonijos Nr. 4 Adagio, (A. Schoenbergo aranžuotė), O. Balakauskas „Prie mėlynos gėlės“.Dirigentas Amaury du Closel (Prancūzija).
Jaunimo choro Kamer... koncertas (Latvija). Dirigentai: Maris Sirmais (Latvija) ir Janis Liepins (Latvija).
•    Išleista kompaktinė plokštelė ,,P. Lukaszewski VIA CRUCIS"

2013 m.

•    IV-asis tarptautins sakralinės muzikos ir labdaros projektas “Pax et Bonum 2013" prasidėjo ypatingu koncertu, Zitos Bružaitės kantorijos LUMEN FIDEI premjera, kurioje dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės choras ,,Jauna muzika“, varinių pučiamųjų ansamblis ,,Protuberus Brass“, solistai: Liudas Mikalauskas (bosas), Mindaugas Zimkus (tenoras), Piotr Olech (kontratenoras, Lenkija), Petras Vyšniauskas (saksofonas), Arkadijus Gotesmanas (perkusija), Agnė Petruškevičiūtė (elektriniai vargonai), Zita Bružaitė (elektronika). Dirigentas ir meno vadovas - Vaclovas Augustinas. Šis ypatingas muzikos vakaras buvo skiriamas palaimintojo Jono Pauliaus II vizito į Lietuvą 20-mečiui paminėti.
Spalio 4 d. Šv. Pranciškaus Asyžiečio tranzito dieną, įvyko  Franko Martino mišių dvigubam chorui a' cappella koncertas. Žinomo šveicarų kilmės kompozitoriaus kūrinį atliko Šiaulių valstybinis choras „Polifonija“, vadovaujamas Tomo Ambrozaičio, o tarp Mišių dalių savo improvizacijas įpynė perkusininkas Arkadijus Gotesmanas.
Trečiasis koncertas – tai tarptautinis muzikinis projektas „Zikaron Lefanai“ /praeitis priešais mane/, kuriame dalyvavo žymus klarnetų ansamblis IRCHA iš Lenkijos, Eugenijus Kanevičius (kontrabosas, tūba), Arkadijus Gotesmanas (perkusija).

2014 m.
•    Šv. Velykų koncertas, kuriame Marija Krupoves (Lietuva, JAV)  ir Gerardas Edery (JAV)  kartu su Klaipėdos kameriniu orkestru pristatė ypatingo grožio ir gilaus dvasingumo programą, įkvėptą abiejų atlikėjų išpažįstamų tikėjimų: krikščioniškosios ir judėjiškos tradicijų. Jų atliekami kūriniai, tai – sefardų diasporos (Ispanijos žydų) ir Rytų Europos tautų muzikinio paveldo dalis, kūrybingai adaptuotas šiuolaikiniam klausytojui. Ši ekumeninė programa atskleidė stebėtiną Rytų Europos (žydų ir krikščionių) bei Viduriniųjų Rytų (žydų ir arabų) muzikinių tradicijų sąveiką.