facebook logo

Mūsų parapijoje tarnauja broliai pranciškonai. Šv. Pranciškus Asyžietis (1181–1226) – vienas žinomiausių šventųjų, kuris, išgirdęs Jėzaus kvietimą atstatyti Jo griūvančius namus, evangeliniu atgailos gyvenimu atnaujino viduramžių negandų išvargintą Katalikų Bažnyčią. Greitai jo šventumo pavyzdžiu pasekė daug vyrų ir moterų, tad šventasis įkūrė net tris ordinus – Mažesniųjų brolių (pranciškonų), Šv. Klaros neturtėlių seserų ir Pasauliečių pranciškonų ordiną.Vilniuje broliai pranciškonai (bernardinai) prie Vilnelės įsikūrė 1469 m. čia pakviesti Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Kazimiero Jogailaičio.
Prie vienuolyno 1814 m. įkurta Bernardinų parapija. 2014-aisiais šventėme 200 metų įkūrimo sukaktį.
Po 1863 m. sukilimo vienuolynas carinės valdžios buvo uždarytas, vienuoliai išvaryti, o parapija perduota dieceziniams kunigams. Sovietinė valdžia 1949 m. bažnyčią visai uždarė, parapiją perkėlė į Šv. Onos bažnyčią.
Po sovietinės okupacijos 1994 m. į Bernardinų bažnyčios griuvėsius vėl sugrįžo broliai pranciškonai, o 2001 m. oficialiai buvo atkurtas Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolynas ir istorinė Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapija.

Populiarus pavadinimas „bernardinai“ kilęs iš XV a. gyvenusio ir pranciškonų ordiną reformavusio šv. Bernardino Sieniečio vardo.