facebook logo

Br Gediminas rekolekcijos

Vilniaus Bernardinų parapijos ALFA kurso nuotolinės rekolekcijos su br. Gediminu Numgaudžiu, OFM,  ŠVENTOJI DVASIA IR JOS DOVANOS“


 

„Išganymas, kas tai?“, br. Gediminas Numgaudis OFM, 2020-04-03
https://www.youtube.com/watch?v=umXdZqYAprg


„Gyvenimas Šventojoje Dvasioje“, br. Gediminas Numgaudis OFM, 2020-04-04
https://www.youtube.com/watch?v=OoD_54Uyc2o


„Šventosios Dvasios dovanos“, br. Gediminas Numgaudis OFM, 2020-04-04
https://www.youtube.com/watch?v=bwoEFKy9QL0 

 

Melskimės už br. Gediminą, kad Šventoji Dvasia kalbėtų per jį, kad ji mus atvertų savo dovanoms! Palaiminto visiems jums laiko! 

Bernardinų parapijos ALFA kurso organizacinė grupė